Қазақстан халқының өнері = Искусство народа Казахстан = Art of the People of Kazakhstan / ред. В. Титенев ; ауд. П. Ким [и др.]. - Алматы : Тау Қайнар, 2017. - 280 бет.


Қазақстан халқы Ассамблеясы біздің Тәуелсіздігіміздің ең ұлы құндылықтарының бірі болып табылады. Тәуелсіздік, келісім мен ортақ болашақтың ұлты-бір-біріне байланысты түсініктер.