Ұзақов, Б.
Құлама құз, қара жер : Әңгімелер, әдебиэсселер / Б. Ұзақов ; ред. С. Шәуленқызы. - Алматы : "Баспа", 2017. - 320 бет.


Жазушы Бегабат Ұзақов өз шығармаларында адалдық пен опасыздықтың, әділет пен қиянаттың, мәрттік пен нәмәрттіктің егесін суреттеу арқылы ой толғап, тың тұжырымдар жасайды. Бұл кітапқа енген шығармалардың ойы нәрлі, тілі әрлі. Көркем сөздің құдіретін құрметтейтін қауымға берері мол.