Дәл осы жерден және қазір оқыңыз!

Сіз үшін онлайн оқуға арналған таңдаулар!

Қосылыңыз, пікір қалдырыңыз, ұсыныңыз!

  
Жазушы Жайық Кәгенұлы Бектұровтың шығармашылығы   

  

 

Бектұров, Ж. Енеден ерте айырылған төл секілді...[Электрондық ресурс] / Ж.Бектұров. - Алматы : Қазақстан, 2002. – 624 бет. – Режим доступа :
https://www.calameo.com/read/00447457908490806491c
( Кітаптың басы: 1-300 бет.).

Бектұров, Ж. Енеден ерте айырылған төл секілді...[Электрондық ресурс] / Ж.Бектұров. - Алматы : Қазақстан, 2002. – 624 бет. – Режим доступа :
https://www.calameo.com/read/004474579c2b59affb39b
( Кітаптың жалғасы: 301-624 бет.).


Бектұров, Ж. Ақиқаты осы еді [Электрондық ресурс] / Ж.Бектұров. – Алматы : Ғылым, 1995. – 116 бет. – Режим доступа : https://www.calameo.com/read/004474579bfc0a034097e

 

Бектұров, Ж. Жол Жоралғасы [Электрондық ресурс] : очерктер / Ж.Бектұров. - Алматы : Жазушы, 1977. - 87 бет. – Режим доступа : https://www.calameo.com/read/0044745793af761095da9

 

Бектұров, Ж. Өткел [Электрондық ресурс] : өлендер мен поэмалар / Ж.Бектұров. - Алматы : Жазушы, 1991. - 80 бет. - Режим доступа : https://www.calameo.com/read/0044745790cfe42b569c2

 

Бектұров, Ж. Таңба [Электрондық ресурс] / Ж.Бектұров. - Алматы : Қазақстан, 1997. - 304 бет. - (Замандастан мирас). – Режим доступа : https://www.calameo.com/read/004474579765875cdb1b4

 

Бектұров, Ж. Таңба [Электрондық ресурс] / Ж.Бектұров. - Алматы : Қазақстан, 2011. – 480 б. – Режим доступа :  https://www.calameo.com/read/00447457980339a3a9b11